Retusz i reprodukcja

Retusz i reprodukcja zależna od stanu faktycznego fotografii

wycena i czas realizacji  na miejscu.